KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İnsanların kişisel ve şahsi verilerinin korunması konusunda devlet aklı ile yürütülmüş olan ve sonuç olarak da kanunlar ile korumaya alınan birçok hak vardır. Bütün bu hakların ve verilerin korunması için çeşitli müeyyideler ve düzenlemeler oluşturulmuştur.

Herhangi bir konu için veya ihtiyaç için iletişime geçtiğiniz siteler veya kurumlar sizden bazı kişisel bilgilerinizi isteyebiliyorlar. Bu oldukça normal karşılanan bir durum haline gelmiştir. Çünkü artık güvenilir ve kaliteli bir hizmet sunmak için söz konusu olan bu bilgilere ihtiyaç vardır. Bu konuda hizmet veren sitelerden birisi olan bu site de satın almış olduğunuz takipçi, beğeni veya izlenme sonucunda sizden bazı bilgilerinizi istiyor.

Vermiş olduğunuz bu bilgilerin en güvenilir biçimde korunması için de kurallara uygun hareket ediliyor ve mevzuatın izin verdiği ölçüde köklü değişiklikler yapılabiliyor.

Kanuni Koruma

Birçok insan hakkı yazılı olan kanunlar çerçevesinde korunmaya alınmıştır. Hakları gerek diğer insanlara karşı gerekse de egemen güç olan devletlere karşı korumak için yazılmış olan bu kanunlardan birisi de Kişisel Verilerin Korunması Kanunudur. Bu kanun çerçevesinde sahip olduğunuz ve her insanın öz benliğini teşkil eden, başkaları tarafından bilinmesi olanaksız olan bilgilerinizin korunması sağlanıyor.

Söz konusu olan bu bilgilere birçok farklı örnek verilebilir. Örneğin sahip olduğunuz TC kimlik numarası bir kişisel veridir. Yine bunun yanında sahip olduğunuz kredi kartı numarası veya şifresi bir kişisel veridir. Bütün bu kişisel verilerinizi kullanmak şartı ile hizmet verilen kurum ve sitelerde de pek tabi söz konusu olan bu koruma mecburi bir hale geliyor.

Kişisel Bilgiler

Kişisel bilgiler adından da rahatlıkla anlaşılacağı üzere her insan için özel ve mahrem olan bilgilerdir. Yukarıda da birçok farklı örneği verine bu bilgilerin korunmasına neden ihtiyaç duyulduğu önemli bir husustur. Söz konusu olan bu bilgilerimiz nasıl ki askerlik yapanlar için silah kutsal ve korunması gereken bir şey olduğu gibi bizim için kutsal olan kutsallıktan ziyade başkalarının hakimiyet alanına girmesini engellemek zorunda olduğumuz şahsi verilerdir.

Bu şahsi veriler sayesinde kim olduğumuz belli oluyor ve çeşitli kurum ve siteler tarafından veya alış veriş yaptığımız merkezler tarafından ayrıt edilebiliyoruz. İşte en önemli husus bu ayrıt edilebilme konusudur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da bu konuda her insana özel olan bu veri ve bilgilerin nasıl kullanılacağını ve nasıl depolanacağını açık bir şekilde düzenlemiş olan kanunlardan birisidir.

Korunma Nedenleri Nelerdir?

Kişisel verilerin birçok farklı korunma nedenleri vardır. Söz konusu olan bu site üzerinden bu nedenleri kolaylıkla sıralayabiliriz. Site sunmuş olduğu hizmet ile yeni dünyanın televizyonu olarak adlandırılan Sosyal medya üzerinden insanların istedikleri etkiye kavuşmaları ve tanınırlıklarını arttırmak konusunda istedikleri noktaya gelmelerini sağlıyor. Satışını yapmış olduğu takipçi, beğeni, izlenme veya bu iş hakkında gerekli olan verileri bazı özel anlaşmalar ve bilgi alış verişleri sonucunda sunuyor.

Peki, sitenin sunmuş olduğu hizmetler nelerdir?

 • Türk veya yabancı olan takipçiler kazandırıyor,
 • Yüksek oranlarda beğeni sağlanıyor,
 • İzlenme sayısı arttırılmaya çalışılıyor,
 • İnsanların dikkatini çeken bir kanal oluşturmak isteniyor.

Bütün bu hizmetleri müşterilerine sunmaya çalışan hizmetlerinin karşılığında ödeme alırken veya müşterisi ile iletişime geçerken bazı özel kanalları kullanmak durumunda kalıyor. Söz konusu olan bu kanallar da birçok şahsi bilgi ve veri içeriyor. Başka türlü müşteri ile kontak kurmak güç olabilir.

Gerekli Olan Veri ve Bilgiler

İletişim esnasında veya alışveriş esnasında gerekli olan bilgi ve veriler sayesinde gerekli hizmetler kolaylıkla sunulabiliyor. Peki söz konusu olan bu site de dahil olmak üzere müşteriden alınması gereken bilgiler ne olabiliyor ve bunlar neden alınıyor? Müşteriye takipçi satışı yaptığını düşünelim.

Bunun karşılığında da belli bir ödeme alınacaktır. Ancak bunun için sanal ödeme tercih ediliyor. Gelişen ve değişen dünya da artık ödeme şekilleri de farklılıklar kazanmıştır. Sanal ödemeler içim kredi kartları daha yoğun kullanılıyor. Bu kredi kartı ile ödemeyi yaparken kart numaranız ve bununla beraber kim olduğunuzu belli eden bilgilerinizin alınması gerekecektir. İşte daha ilk adımda korunması gereken bir kişisel veri ortaya çıktı.

İşte söz konusu olan bu kişisel veritabanında kayıtlı bir bilgi haline geldi. İşte bu aşamadan sonrasını yukarıda da belirtildiği gibi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürütüyor. Söz konusu olan bu bilginin nasıl korunması gerektiğini ve hangi şartlarda paylaşılabileceğini veya kullanılabileceğini bu mevzuat gösteriyor.

Kişisel Verilerin Kullanılma Amaçları

Alışveriş yaparken veya bu tarz sanal hizmetleri satın alırken kullanımı olduğunuz kişisel verilerinizin ve depolanan bilgilerinizin neden alındığı da önemli bir husustur.

Bunlara örnek verilirse;

 • Sunulan hizmetin müşterilere en kaliteli şekilde ulaşmasını sağlamak için,
 • Yapılan işlemler sonucunda müşteri ile kurulan ilişki sonucu müşterinin cep telefonundan adres bilgilerine kadar birçok farklı bilgiyi tespit etmek ve kullanmak için,
 • Sunulan hizmeti şahsınıza özel sunmak ve bunun sonucunda da ihtiyaçlarınızı karşılamak için söz konusu olan bu kişisel isteniyor ve işleniyor.

Bütün bu nedenlerden ötürü kurulan ikili ilişkiler sonucunda insanların şahsi bilgileri alınıp işlenebiliyor. Pek tabi bunu yaparken belli sınırlamalar da vardır. Bu sınırlamalara dikkat etmek koşulu ile veriler işlenebiliyor ve kullanılabiliyor.

Sitelerin Veri Sorumlulukları

Sitelerin sunmuş oldukları hizmetler için gerekli olan bu kişisel verilerin korunması ve başka kişiler tarafından ulaşılmaya kapanması konusu önemlidir. Bunun için de 6698 sayılı KVKK uyarınca ancak çeşitli değişiklikler ve düzenlemeler yapılabilir.

Bunun dışında mevzuatta olmayan ve kanunsuz olan bir biçimde bilgilerin işlenmesi veya açık bir şekilde sunulması kanunsuzdur. Yapılabilecek olan işlemler mevzuat çerçevesinde belirtilmiş olup bunun dışında yapılanlar çeşitli müeyyideler ile engellenmeye çalışılmıştır. Sadece 6698 sayılı KVKK kanunda belirtilen hal ve şekillerde bu değişikliklerin yapılması numerus clausus hükmü çerçevesinde değerlendirilebilir.

Çünkü söz konusu olan bu verilerin ve bilgilerin 3. kişilere açılması, devredilmesi, işlenmesi gibi işlemleri sadece 6698 sayılı KVKK'da belirtilen haller çerçevesinde yapabilirler. Bu da belli bir sınırlamanın ve korumanın söz konusu olduğunu gösteriyor.

Verilerin Paylaştırılması

Sunulan hizmet yoğun ve kapsamlı bir hizmet olduğu için alınmış olan verilerin ve bilgilerin çeşitli zaman dilimlerinde paylaştırılması gerekebilir. Örneğin söz konusu olan bu site için düşünülürse herhangi bir istek karşısında satın alınacak olan takipçi, beğeni veya izlenme sayısı için site ortak hizmeti yürüttüğü başka merkezler ile ve ortak olarak çalıştığı diğer kurumlar ile iletişim kurmak ve söz konusu olan bu bilgileri paylaşmak durumunda kalabilir. Bu durumlar da yine 6698 sayılı KVKK kanun çerçevesinde korunmuştur.

Çünkü sonuç olarak sunulan hizmetin müşteriye istediği biçimde ve en kaliteli şekilde sunulması için söz konusu olan bu bilgi akışının olması gerekiyor. İşte bu durum dahi 6698 sayılı KVKK çerçevesinde korunuyor. Yani hizmeti sunan kurumların kendi aralarındaki bu alışveriş 6698 sayılı KVKK çerçevesinde kontrol ediliyor ve herhangi bir aykırılığın olmaması adına da çalışılıyor. Verilerin bu şekilde paylaştırılması kanun tarafından korunmuştur.

Yine burada da 6698 sayılı KVKK kanunun kişisel bilgi ve verilerin 3. kişilere açılmasını, onlar tarafından depolanmasını ve kullanılmasını, değiştirilmesini veya işlenmesini belli şartlar ve düzenlemeler dahilinde olağan bir şey olarak korumuştur.

Güvenilir Koruma

Alınan ve depolanan bilgilerinizin en iyi şekilde korunması en büyük arzunuz olabilir. Ki bütün insanlar bir şekilde vermek durumunda kaldığı bu şahsi ve kişisel verilerin iyi korunmasını ister. İşte söz konusu olan bu sitede de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin nasıl korunduğu belirtilmiştir.

Bunlar;

 • İşlemlerin gerçekleştirilmesi için alınan TC, ad ve soyad, adres, telefon ve daha birçok farklı kişisel verinin; yine buna bağlı olarak siteye giriş için kullanılan giriş şifreleri dahil olmak üzere,
 • İletişime geçilirken kullanılan her türlü yazılı ve sözlü belge niteliğindeki dokümanların,
 • Çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmış olduğunuz ve çok rahat öğrenilebilecek olan bilgilerin korunmasını çeşitli veri tabanları hazırlayarak ve buna bağlı olan koruma yöntemleri ile de korumaya alıyor.

Bu sayede vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz 6698 sayılı KVKK çerçevesinde en iyi şekilde ve mevzuata uygun olarak da korumaya alınıyor.

6698 sayılı KVKK Kanun Öncesi Koruma

6698 sayılı KVKK sayılı kanun 7 Nisan 2016 yılında yürürlüğe girmişti. Bu da insanların aklına acaba bu tarihten önce yapmış olduğum işlemlerde verdiğim bilgilerin korunması nasıl olacak veya korunabilecek mi, gibi soruların gelmesine neden olabilir.

Ancak bu tarihten önce de yani 6698 sayılı KVKK kanunu çıkarılmadan önce de hukuka uygun olarak elde edilen bu şahsi bilgi ve verilerinizin korunumu en iyi şekilde yapılıyor. Bu sayede söz konusu olan 6698 sayılı KVKK kanununun geriye yönelik olarak da etkili olduğu görülmüştür. Bu da insanların söz konusu olan bu kişisel veri ve bilgileri için oldukça önemli bir çalışma ve gelişmedir. İşte bu sitede de yine bu koruma yapılıyor.

Bilgilerin Aktarılması

Vermiş olduğunuz bilgiler çeşitli korumalar sağlandığı takdirde gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki merkezlere aktarılabilir. Söz konusu olan bu aktarma işlemlerinin 6698 sayılı KVKK kanununa uygun bir şekilde yapılması en büyük şekil şartlarından birisidir. Söz konusu olan bu kurallara uyulmadığı takdirde birçok farklı müeyyide ile karşın karşıya kalacaklarını bilen şirket veya kurumlar bu konuda oldukça titiz davranmaya çalışıyor.

Yurt içi ve yurt dışı merkezlerince yayılan bu bilgilerin güvenilir bir biçimde kullanılmasını sağlayan 6698 sayılı KVKK kanun birçok insanın bu konudaki endişelerini giderecek ölçüde kaliteli ve uygun hükümlere sahiptir. Söz konusu olan bu mevzuat ile artık bu konuda insanların sahip oldukları haklar çok daha rahat ve kaliteli bir biçimde korunuyor. Dolayısıyla da bu sitenin sunmuş olduğu hizmette gönül rahatlığı ile ve kişisel verilerinizin en uygun şekilde kanun hükümleri ile korunduğunu bilerek hizmet alabilirsiniz.

Bilgilerin Paylaşıldığı Yer ve Kurumlar

Kurumdan satın almış olduğunuz bu hizmet sonucu vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin yine söz konusu olan bu kurumun iletişim içinde bulunduğu ve işbirliği yaptığı bütün kurumlar tarafından paylaşılabilir.

Buna örnek verilirse de;

 • Çeşitli tedarikçi firmalar, finans sağlayan bankalar, firmanın işbirliği içinde bulunduğu diğer kurumlar,
 • Aracı firmalar, yatırımcılar veya bu çerçevede yer alan diğer irili ufaklı şirketler,
 • Acil durumlarda yardımcı olacak olan yardımcı firmalar tarafından,
 • Ortak bir akıl ile yürütülen işlerin yurt içi veya yurt dışı ortaklıkları gibi resmi kurum ve kuruluşlar arasında söz konusu olan bu veri ve bilgilerin dağıtılması oldukça normaldir.

Ancak bir o kadar da riskli bir işlemdir. Çünkü bu kadar fazla gezen bilgilerin 6698 sayılı KVKK gibi bir kanunun vaat ettiği müeyyidelerden yoksun olduğu zaman dilimlerinde birçok sorunun oluşacağı kesin bir kanaattir. Ancak söz konusu olan bu 6698 sayılı KVKK kanunu ile bütün bu bilgi aktarımı mevzuat hükümlerine ve sitenin oluşturmuş olduğu güvenli hizmet içinde yürütülüyor.

Bilgilerin Korunması ve Güvenliği

Site tarafından korunması sağlanan bu bilgiler çeşitli teknolojik gelişmelerin ışığında yine birçok farklı şifreleme tekniği ile korunuyor. Pek tabi söz konusu olan bu koruma 6698 sayılı KVKK ile düzenlenen mevzuatlara uygun bir şekilde yapılıyor.

Bu düzenleme ışığında söz konusu olan bu bilgilerin iş ile alakası olmayan ve kötü niyetli olan 3. kişilerin eline geçmesi veya bu tarz mercilerin eline geçmesi önlenmiş oluyor. Bu tarz korumaları ihlal eden bir durum ile karşı karşıya kalındığında da yapılan ilk şey bu aykırılığın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na bildirilmesidir.

Bu bildirim sonucunda da bu ihlallerin sonucu olarak düzenlenen müeyyideler derhal işleme konuyor. Söz konusu olan bu müeyyideler oldukça caydırıcıdır. Bu nedenledir ki bu konuda yapılan ihlaller 7 Nisan 2016 yılından beri oldukça azalmıştır. Bunda mevzuatın belirlemiş olduğu ceza ve müeyyidelerin çok büyük payı vardır.

Bütün bu güvenilir olan ortam içinde insanlar bu kişisel veri ve bilgilerinin korunduğuna inanarak hizmetlerini alabilir ve bu konudaki ihtiyaçların giderebilir. Bu site özelinde ise sunulan takipçi, beğeni ve izlenme sayılarından oluşan satın alma paketlerini kolaylıkla satın alabilir ve bu hizmetlerinizi gönül rahatlığı ile yerine getirebilirsiniz.

Kişisel Bilgilere Sahip Olan İnsanların Hakları Nelerdir?

İnsanlar birçok farklı işlem için kişisel bilgilerini veriyor. Ancak bu işlemlerden sonra da veya bu işlemler esnasında da kişisel verilere sahip olanların sahip oldukları birçok hak vardır. Bu haklarını kullanmak onların en doğal istekleri arasında yer alıyor.

Peki, söz konusu olan bu haklar nelerdir?

 • Kişisel verilerinin en iyi şekilde korunup korunmadığını öğrenmek,
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 • Eğer işlenmiş olan kişisel verileri varsa bunlar hakkında bilgi almak,
 • Söz konusu olan bu işlenme amaçlarını ve olası sonuçlarını öğrenmek,
 • Vermiş olduğu bu kişisel verilerine kullanım kısıtı getirmek,
 • Yine vermiş olduğu bu kişisel verilerinin tamamen silinerek yok edilmesini sağlamak,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık olduğu zamanlarda ve işlemlerde uğramış olduğu zararın giderilmesini veya bu konudaki dava talep haklarının ne olduğunu bilmek gibi birçok farklı hakkı vardır.

Kişisel verilere sahip olan bu insanların haklarının bu denli fazla olması ve bu derece iyi korunmasının bazı temel nedenleri vardır. Bu da kişinin söz konusu olan kurumlara göre daha zayıf tarafta yer almasıdır. Çünkü tıpkı bir işçi ve işveren arasındaki ilişki gibi bu haklarını kullanmak isteyen insan ile bu hizmeti sunan firmalar arasında bir güç farklılığı vardır.

Bu nedenle de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sayesinde zayıf olan ve korunmaya muhtaç olan taraf korunuyor. Siz de söz konusu olan bu sitenin hizmetlerinden fayda sağladığınızda veya bu tarz hizmetler sunan firmalar ile iş yaptığınızda sahip olduğunuz hakların neler olduğunu merak edebilirsiniz.

Söz konusu olan bu haklarınızın neler olduğunu bildiğinizde kullanmanız da kolay olacaktır. Çünkü müşteri ve kişisel verilerin sahibi her ne kadar korunsa da söz konusu olan haklarını bilmesi kanun yolunu açacak ve daha da hızlandıracaktır. Haklarınızı kullanmak sizin en doğal hakkınız ve görevinizdir.